Watermensen

In 2013 is het 60 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Het historische openluchtspel ‘Watermensen, de zee geeft en de zee neemt’ staat dan ook in het teken van water, dat met name in Zierikzee de afgelopen eeuwen een belangrijke rol heeft gespeeld

Scheepvaart 19e eeuw

Zierikzee bezat twee scheepswerven, de ‘Stads- en Commerciewerf’ en werf ‘De Goede Intentie’. Door beide werven werden in totaal 27 zeeschepen gebouwd, meest barken en schoeners. Na de tewaterlating vertrekt het schip op zijn eerste tocht naar de Oost. Komt iedereen weer heelhuids terug in Zierikzee?

Eiland Orisant 17e eeuw

Op een zandbank in de Oosterschelde groeide slijkgras. Dat gras hield slib vast. Het land werd hoger. Zo begint het verhaal van Orisant. In 1601 gaven de Staten van Zeeland toestemming om Orisant in te polderen. In de loop der tijd zijn er diverse dijk- en oevervallen geweest en wordt het eiland getroffen door de pest. Nadat er jarenlang pogingen waren gedaan om Orisant te behouden, werd het eiland in 1639 definitief prijsgegeven aan de Oosterschelde. Beleef het verhaal van het dagelijks leven op dit voormalige eiland.

Zoutwinning 13e – 16e eeuw

In gebieden waar het veen doordrenkt was met zeewater kon zout gewonnen worden. Het veen werd uitgegraven en verbrand in een speciale oven, de zogenoemde zoutketen. Doordat het zgn. ‘darinkdelven’ dijkvallen veroorzaakten, werd de zoutwinning uit veen in 1515 verboden in Zeeland. U gaat terug in de tijd en maakt de belevenissen van de ‘darinkdelvers’ van nabij mee.

Watersnoodramp 20e eeuw

In 1953 werd het Zuidwesten van Nederland getroffen door de Watersnoodramp. Hoezeer deze ramp zijn sporen heeft nagelaten en het leven van de bewoners heeft beïnvloed zal duidelijk worden tijdens dit indrukwekkende toneelspel.