De Duysent Vreesen
Een fictief verhaal, gebaseerd op historische gebeurtenissen. Het is 1709. De scheepvaart met zijn rijke handel en visserij is van grote invloed op het leven in Zierikzee en haar inwoners.

De bemanning van de Duysent Vreesen
De Zierikzeese haringhoeker Duysent Vreesen van schipper Willem den Boegh is na een reis van een maand of zes vanaf de Scandinavische kust op weg terug naar huis. Het schip is afgeladen met vis, kreeft en nog wat handelswaar. De bemanningsleden proberen de reis tot een goed einde te brengen, maar er zijn kapers op de kust die de ‘rust’ verstoren.

De achterblijvers
De vrouwen moeten zien te overleven van wat de scheepvaart hen biedt. De enige communicatie met hun geliefden gaat via brieven. En daar moet soms lang op worden gewacht. Helaas zijn deze berichten ook niet altijd positief.  

Zij die profiteren
De zee neemt niet alleen, maar levert ook wat op. We maken kennis met de reder die er warmpjes bij zit. De kroegbazin, die op listige wijze verdient aan de zeelui. En dan neef Lieven, die met het schrijven van brieven voor de veelal ongeletterde zeemansvrouwen misschien meer weet dan wat goed voor hem is.