De wereld staat in brand. De Grote Oorlog snijdt diep in het dagelijks bestaan van miljoenen mensen. Wonderwel weet Nederland neutraal te blijven, terwijl buurlanden Duitsland, Engeland, Belgiƫ en Frankrijk in een alles vernietigende strijd zijn verwikkeld.

Ondanks dat Nederland haar neutraliteit weet te handhaven, vergt ook de mobilisatie de nodige offers. Binnen het bataljon Schouwen-Duiveland bezwijken soldaten aan iets ogenschijnlijk onschuldigs als borstlijden. Het militair hospitaal van dokter Van der Hoeven in Zierikzee is bittere noodzaak. Maar ook burgers worden niet gespaard. In de nacht van 29 op 30 april 1917 werpt een vliegtuig zes bommen af boven Zierikzee. Daarbij komen Walter Leijdekkers, zijn vrouw Cornelia en hun pleegzoontje om het leven. De Engelse piloot was afgedwaald van zijn squadron en meende boven vijandelijk gebied bij Brugge te vliegen. Een dodelijk vergissing.

En dan was er nog die enorme stoet Belgische vluchtelingen, die in Zierikzee een veilig heenkomen zochten. Niet iedereen stond hen juichend op te wachten.

Honderd jaar na dato verhardt de wereld om ons heen opnieuw en zaait een nieuw vluchtelingenvraagstuk verdeeldheid.

De wereld staat in brand.

Om het strijdtoneel buiten de deur te houden, besluit de regering tot een algehele mobilisatie. In grensprovincie Zeeland worden diverse fortificaties opgebouwd. Rondom Zierikzee verrijzen met kanonnen bewapende stellingen. Brave burgervaders en jongemannen zien hun dagelijks bestaan gereduceerd tot eindeloos wachten in de loopgraven, exerceren om de conditie op een aanvaardbaar peil te krijgen en tot vervelens toe een kaartje leggen om vooral toch de tijd te doden.