De verjaardag

Zierikzee, 1957. Gerrit van Gestel wordt 50. Tijd voor en groots familiefeest, met muziek uit de platenkoffer en ouderwetse gezelligheid. Iedereen komt. Zwarte bladzijden zijn geschreven in het familieboek. Maar evengoed vele hoogtepunten zijn gevierd. Wie rond 1900 is geboren, heeft immers veel meegemaakt.

 

 

 

 

 

 

Het verzuim

Harm en Annigje zitten aan tafel bij een klein lichtje. Hun zoon Peter ligt in bed. Dochters Marieke en Neeltje zijn nog op.

De leerplichtwet werd op 1 januari 1901 van kracht, zodat kinderen van 6 tot 12 jaar behoorlijk onderwijs zouden krijgen. Voor sommige kinderen werden uitzonderingen gemaakt, zoals boerenkinderen die tijdens de oogsttijd mochten verzuimen. Of dochters die thuis mochten blijven om voor het gezin te zorgen. Of deze dochters blij waren met deze uitzonderingssituatie zal blijken.

 

 

 

 

Sterke vrouwen

Net als elders in den lande heeft ook in Zierikzee de beginperiode van het vrouwenkiesrecht een rol gespeeld. Hermina, een bemiddelde inwoonster, stelde zich in 1919 kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel in huiselijke kring aanvankelijk niet door iedereen hierop enthousiast werd gereageerd, heeft zij toch doorgezet. Werd zij uiteindelijk gekozen?

 

 

 

 

 

 

De afrekening

Op 4 mei 1945 zitten het hoofd van de eilandelijke NSB, Ilcken en zijn kornuiten De Waal en Moerland aan de radio gekluisterd. De Duitse generaal Blaskowitz kondigt de capitulatie aan die de volgende dag zal worden ondertekend. Zich nog steeds van geen kwaad bewust denken de NSB-ers de dans te ontspringen en wanen zich veilig voor eventuele represailles. Totdat de deur wordt opengegooid….

 

 

 

 

 

 

De kijkkast

In 1951 vond de eerste tv-uitzending plaats. Over het land verspreid waren er slechts 500 ontvangers beschikbaar. De Zierikzeese familie van dokter Van Gestel behoorde tot de gelukkigen. De hele familie verzamelde zich met rond het toestel om getuige te zijn van de eerste experimentele tv-uitzending. Maar, was deze vooruitgang aan iedereen besteed?

 

 

 

 

 

 

 

 

Het water

Het is 1 februari 1953. Doortje is gevlucht voor het stijgende water met haar pasgeboren zoontje en verblijft op de koude, donkere zolder. Haar man is aan het werk en het is ongewis of hij nog leeft. Plots hoort zij een stem die haar roept. Het is buurjongen Frans, die zwemmend haar huis heeft bereikt. Samen wachten ze op de dingen die gaan komen.