Postadres:
Stichting Rederijkers Zierikzee
p/a De Driehoek
Kerkhof 8
4301 EP Zierikzee
Website : www.rederijkerszierikzee.nl
e-mail : rederijkerszierikzee@gmail.com

Kamer van Koophandel 54903688
BTW nummer 8514.58.625

Bank Rabobank NL20 RABO 0330 5745 31

 

Bestuur:
Anita de Munnik (voorzitter)

Theo Rigter (secretaris)

Ilonka Friesema (penningmeester)

Aat van Hekke (lid)

Marcel van der Zande (lid)

 

Productieleider:

Nelleke Tamerus