Vrienden van de Rederijkers Zierikzee

De Rederijkers Zierikzee spelen hun producties op prachtige locaties in het historische centrum van Zierikzee. Deze producties kosten veel geld.
Onder meer omdat we in de openlucht en ‘s avonds en/of binnen spelen moeten scènes van licht en geluid worden voorzien.
De kostuums worden naar historisch voorbeeld vervaardigd en ook dit brengt de nodige kosten met zich mee.
We spelen in het natuurlijke decor van Zierikzee, maar toch moeten we in enkele gevallen gebruik maken van decors en rekwisieten om een bepaalde situatie te benadrukken.

Om de producties te kunnen bekostigen ontvangen we jaarlijks een structurele bijdrage van de gemeente Schouwen-Duiveland en de Stichting Renesse en ondersteunen diverse fondsen en sponsors ons op regelmatige basis.
De spelers dragen hun steentje bij d.m.v. een jaarlijkse bijdrage.

Ook u, als trouwe bezoeker, kunt ons helpen. U kunt ‘Vriend’ van de stichting worden door een jaarlijkse bijdrage (vanaf € 25,00) te doneren aan de stichting. In ruil voor uw donatie ontvangt u een gratis toegangskaart voor één van de voorstellingen naar keuze.

U kunt zich als Vriend aanmelden op: rederijkerszierikzee@gmail.com
Wij sturen u dan een email hoe u uw bijdrage kunt storten.

Direct overmaken kan natuurlijk ook op rekeningnummer:

NL94 ABNA 0508 4371 72
t.n.v. ´Vrienden van de Rederijkers Zierikzee´
o.v.v. het jaar waarvoor de bijdrage geldt