Het heden 1898.
Het is markt in Zierikzee ter ere van de Kroningsdag van koningin Wilhelmina. Plotseling duikt Jacob Olrée op, 13 jaar geleden gevlucht uit het weeshuis nadat zich een drama voltrok. Nu is hij terug in Zierikzee, om de waarheid boven tafel te krijgen.

 

Het verleden 1885.
We gaan 13 jaar terug in de tijd en de deuren van het weeshuis worden geopend. Bewoners en bestuurders komen tot leven in de keuken, de naaikamer, de woonkamer en de regentenkamer.

 

Het heden 1898 en verleden 1885.
Heden en verleden komen samen. Niemand schijnt te kunnen ontsnappen aan zijn lot. 1885: Wat heeft zich achter deze gevel afgespeeld, dat Jacob deed vluchten?
1898: Jacob vecht om de waarheid boven tafel te krijgen.

De ontknoping.
Jacob moet voorkomen, maar is hij wel schuldig?
Zal het recht na al die jaren toch nog zegevieren?