Postadres:
Stichting Rederijkers Zierikzee
p/a Korte Groendal 28
4301 CJ Zierikzee
Website : www.rederijkerszierikzee.nl
e-mail : rederijkerszierikzee@gmail.com

Kamer van Koophandel 54903688
BTW nummerĀ 8514.58.625
Bank ABNAMRO NL94ABNA0508437172

Bestuur:
Paula Schiettekatte (voorzitter)
Peter van Wensen (secretaris)
Theo Rigter (penningmeester)
Aat van Hekke (lid)
Marcel van der Zande (lid)