Postadres:
Stichting Rederijkers Zierikzee
p/a De Driehoek
Kerkhof 8
4301 EP Zierikzee
Website : www.rederijkerszierikzee.nl
e-mail : rederijkerszierikzee@gmail.com

Kamer van Koophandel 54903688
BTW nummer 8514.58.625

Bank ABNAMRO NL94 ABNA 0508 4371 72
Bank Rabobank NL20 RABO 0330 5745 31

 

Bestuur:
Paula Schiettekatte (voorzitter)
Peter van Wensen (secretaris)
Theo Rigter (penningmeester)
Aat van Hekke (lid)
Marcel van der Zande (lid)