CONTACTGEGEVENS

Postadres
Stichting Rederijkers Zierikzee
p/a Korte Groendal 28
4301 CJ Zierikzee

Website: www.rederijkerszierikzee.nl

e-mail: rederijkerszierikzee@gmail.com

Het bestuur

Paula Schiettekatte (voorzitter)
Peter van Wensen (secretaris)
Theo Rigter (penningmeester)
Aat van Hekke (lid)
Marcel van der Zande (lid)
Guusje Poot, productieleider

 Algemene gegevens
Kamer van Koophandel 54903688
BTW-nummer: 851458 625
Bank ABNAMRO NL94ABNA0508437172