Welkom  op de website van de Rederijkers Zierikzee!

De voorbereidingen voor de, inmiddels zevende, productie ‘Hef het glas!’ zijn in volle gang.
Het verhaal is geschreven, de repetities zijn begonnen, de kleding wordt in orde gemaakt en de speellocatie is bekend.

Plaatshouder

HEF HET GLAS
Een toost op 1907-1957

Zierikzee, 1957. Gerrit van Kiddel wordt 50. Tijd voor een groots familiefeest, met muziek uit de platenkoffer en ouderwetse gezelligheid. Iedereen komt. Zwarte bladzijden zijn geschreven in het familieboek. Maar evengoed vele hoogtepunten zijn gevierd. Wie rond 1900 is geboren, heeft immers veel meegemaakt. Zo werd onder meer de leerplicht ingevoerd voor kinderen tot twaalf jaar, kregen vrouwen kiesrecht, drukte de Duitse bezetting en NSB z’n stempel op de familie Van Kiddel, maakte de televisie z’n opwachting en liet de Watersnoodramp een afschuwelijk litteken achter. Genoeg gespreksstof voor bij de bowl en taart.

Een stuk in drie bedrijven waarin de Rederijkers Zierikzee u op hun welbekende wijze meevoeren langs fragmenten uit de lokale geschiedenis. Een gedramatiseerde vertolking van historische gebeurtenissen.

De voorstellingen vinden plaats op de volgende data:

5 september première, 6 t/m 8 en 12 t/m 15 september voorstellingen.

Toegangskaartjes zijn binnenkort verkrijgbaar via Internet

of bij: Boekhandel De Vries, Havenplein 14, Zierikzee