Welkom  op de website van de Rederijkers Zierikzee!

De uitvoeringen van de, inmiddels zevende, productie ‘Hef het glas!’ hebben plaats gevonden in de eerste helft van september 2018.

In totaal hebben 861 personen de 9 uitvoeringen (inclusief de try-out) bezocht. Ofwel iedere voorstellingen een “vol huis”.

 

 

 

Plaatshouder

Zierikzee, 1957. Gerrit van Gestel wordt 50. Tijd voor een groots familiefeest, met muziek uit de platenkoffer en ouderwetse gezelligheid. Iedereen komt. Zwarte bladzijden zijn geschreven in het familieboek. Maar evengoed vele hoogtepunten zijn gevierd. Wie rond 1900 is geboren, heeft immers veel meegemaakt..

Een stuk in drie bedrijven waarin de Rederijkers Zierikzee u op hun welbekende wijze meevoeren langs fragmenten uit de lokale geschiedenis. Een gedramatiseerde vertolking van historische gebeurtenissen.

HEF HET GLAS
Een toost op 1907-1957

 

Zo werd onder meer de leerplicht ingevoerd voor kinderen tot twaalf jaar, kregen vrouwen kiesrecht, drukte de Duitse bezetting en NSB z’n stempel op de familie Van Gestel, maakte de televisie z’n opwachting en liet de Watersnoodramp een afschuwelijk litteken achter. Genoeg gespreksstof voor bij de bowl en taart.